1. Preambul

1.1. Pentru folosirea site-ului thepixel.ro, este necesar să citiţi şi să acceptaţi „Termenii şi Condiţiile”de mai jos, care au valoarea unui contract încheiat între ASOCIAȚIA ART VISION NEUMARKT și orice persoană, client sau utilizator, care accesează magazinul virtual găzduit pe Site. Folosirea în continuare a Site-ului implică acceptarea integrală și necondiţionată a acestor Termeni și Condiţii. În situaţia în care nu sunteti de acord cu Termenii și Condițiile, aveți obligația să părăsiți Site-ul.

1.2. ASOCIAȚIA ART VISION NEUMARKT este reprezentantul legal al Brandului PIXEL, brand ce beneficiază de înregistrare la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci).

1.3. Termenii și Condițiile se aplică tuturor vânzărilor de produse și servicii realizate de societatea ASOCIAȚIA ART VISION NEUMARKT prin intermediul magazinului virtual găzduit pe Site.

1.4. Termenii și Condițiile pot fi modificate oricând de către ASOCIAȚIA ART VISION NEUMARKT. Astfel de modificări vor fi considerate ca acceptate prin simpla utilizare a Site-ului, urmând a produce efecte juridice numai în cazul contractelor viitoare, nu și în cazul contractelor deja încheiate.

2. Definiții

2.1. Conținut gratuit, este conținutul accesibil în mod public fără a fi necesar deschiderea unui Cont în Site.

2.2. Conţinut contra cost, este conținutul accesibil de catre Utilizatorii care au deschis un Cont în Site.

2.3. Bonus, reprezintă un Conținut digital pe care ASOCIAȚIA ART VISION NEUMARKT îl poate oferi Clientului în mod gratuit și pe o perioadă determinată la achiziția de Conținut contra cost.

2.4. Client este orice persoană care a acceptat Termenii și Condițiile, care foloseste Site-ul, incluzând accesul, navigarea și care a lansat o Comandă prin intermediul Magazinului, iar Comanda a fost confirmată de către ASOCIAȚIA ART VISION NEUMARKT.

2.5. Comanda este o formă de comunicare electronică ce intervine între Client și ASOCIAȚIA ART VISION NEUMARKT, prin care Clientul solicită livrarea Conținutului selectat, și este de acord să îl primească și să îl platească în condițiile prevăzute în acești Termeni și Condiții.

2.6. Contul este secțiunea din Site care poate fi accesată de Client prin introducerea unei adrese de e-mail și a unei parole. Contul permite Clientului vizualizarea cadrelor selectate și cantitatea comandată.

2.7. Contract, reprezintă acești Termeni și Condiții împreună cu Comanda, confirmată de către ASOCIAȚIA ART VISION NEUMARKT printr-un e-mail.

2.8. Newsletter-ul desemnează un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Produselor și/sau a promoțiilor desfașurate de ASOCIAȚIA ART VISION NEUMARKT într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea ASOCIAȚIA ART VISION NEUMARKT cu referire la informațiile conținute de acesta.

2.9. Plata cu Cardul este serviciul de plată prestat de către procesatorul de plăți integrat în Site, pus la dispoziția Clienților, prin intermediul Site-ului în vederea efectuării unei plăți cu cardul, on-line.

2.10. Conținutul înseamnă acele produse digitale și/sau servicii care pot fi, după caz, orice înregistrare sonoră și/sau video și/sau foto și/sau text în orice fel de format, prezentate în cadrul Magazinului și la care accesul se face, după caz, gratuit sau contra cost.

2.11. ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT este vânzătorul, persoană juridică română, cu sediul în localitatea Târgu Mureș, judeţul Mures, strada Tamas Erno, numărul 1, înregistrată la Judecătoria Târgu Mureș, având Cod Identificare Fiscala 35433775, contul bancar cu numărul RO17BTRLRONCRT0330619001, deschis la Banca Transilvania, telefon 0759022343, 0723692171, 0766660785, e-mail: contact@thepixel.ro, ce desfășoară activitatea de comerț cu amănuntul în spațiul virtual, în cadrul Magazinului.

2.12. „Magazinul” este magazinul virtual găzduit pe site-ul thepixel.ro, proprietatea ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT și care permite vizitarea și vizualizarea versiunilor digitale ale Conținutului.

2.13. Produse și Servicii înseamnă produsele digitale, serviciile și/sau Conținutul, menționate în Comandă și care urmează a fi furnizate Clientului în condițiile stipulate în Contract.

2.14. „Site” este adresa web având domeniul thepixel.ro, proprietatea ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT, prin intermediul căruia ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT pune la dispoziția Clienților și/sau Utilizatorilor informații în legătură cu produsele și serviciile oferite.

2.15. Utilizator este orice persoană care a acceptat Termenii și Condițiile prin folosirea Site-ului, incluzând accesul, sau navigarea.

3. Acord privind comunicarea prin mijloace electronice

3.1. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, vă exprimați consimțământul cu privire la faptul că orice comunicare în legătură cu încheierea, executarea sau încetarea Contractului va fi transmisă în mod electronic.

4. Produsele

4.1. ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT oferă Clienților posibilitatea achiziționării materialelor foto, video, text, tutoriale, workshop-uri.

4.2. Materialele foto și/sau video pot proveni de la competiții unde echipa noastră de fotografi este acreditată, sau creații de studio puse la dispoziția celor interesați.

4.3. Materialele text pot constitui baza unor tutoriale pe care ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT le poate pune la dispoziția celor interesați.

4.4. Worksop-urile cu privire la arta fotografică pot fi înregistrate și puse la dispoziția celor interesați.

4.5. Toate aceste materiale vor avea o descriere clară și deasemenea un preț afișat la vedere.

5. Lansarea și confirmarea Comenzii

5.1 Prin completarea și finalizarea unei Comenzi pentru achiziţionarea de Conținut, Clientul acceptă oferta ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT cu privire la Conținut. Momentul încheierii Contractului este acela când ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT transmite către Client o confirmare a acceptării Comenzii prin intermediul postei electronice, fără a fi necesară nici o altă confirmare de primire din partea Clientului. O Comandă neconfirmată de ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT conform celor de mai sus, nu are valoarea unui Contract între ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT și Client.

6. Dreptul de proprietate intelectuală

6.1 ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT este titularul exclusiv al drepturilor de proprietate intelectuală asupra Magazinului, Software-ului și Conţinutului, graficii, logo-urilor și imaginilor încărcate pe Site. Drepturile care vă sunt acordate sunt numai drepturi de utilizare neexclusive și netransmisibile. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT a drepturilor sale decurgând din Contract nu va fi considerată renunțare, după cum exercitarea singulară sau parțială a oricarui drept nu va impiedica exercitarea în continuare a altui drept.

6.2 Conținutul este proprietatea exclusivă a ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT, iar utilizarea sa de Client este supusă acestor Termeni și Condiții. Clientul se obligă să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT asupra Conținutului. Cu excepția drepturilor acordate potrivit paragrafului de mai jos, Clientului nu îi este permis să copieze, să distribuie, să publice, să transmită, să transfere, să vândă, să difuzeze, să închirieze, să împrumute, să modifice, să adapteze, să editeze sau să sub-licențieze Conținutul. Clientului nu îi este acordat niciun drept de utilizare în scopuri publicitare a Conținutului.

6.3 ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT acordă Clientului, în schimbul plății Prețului de către acesta din urmă, un drept de utilizare neexclusiv și netransmisibil asupra Conținutului selectat de Client. Dreptul de utilizare este numai pentru uzul personal al Clientului, fiind exclusă orice utilizare comercială.

7. Facturare

7.1 Prețul corespunzător Conținutului achiziționat este cel specificat pe Site și evidențiat în Comanda finalizată de Client și confirmată de ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT.

7.2 Prețul Conținutului se achită în lei (RON), anterior utilizării acestuia. ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT îşi rezervă dreptul de a anula orice Comandă atunci când prețul Conținutului a fost eronat afișat în Site, inclusiv dintr-o eroare tehnică.

7.3 Prețurile produselor exprimate pe site conțin TVA.

7.4 ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT va emite către Client o factură pentru Conţinutul comandat, pe baza datelor de facturare ale Clientului pe care acesta le-a pus la dispoziția ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT în prealabil.

8. Modalitatea de plată

8.1. Plata On Line. Clientul introduce în aplicație datele de identificare ale cardului cu care va efectua plata, din contul de card al Clientului urmând a fi debitată suma necesară plății Conținutului.

9. Contul

9.1 In scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale Site-ului este necesară crearea unui cont personal („Contul”). Prin utilizarea Site-ului, Clientul își asumă integral responsabilitatea pentru toate activitățile realizate prin intermediul Contului pe care îl deschide pe Site. În consecință, Clientul este singurul responsabil de asigurarea securității parolei Contului și a altor date de acces.

9.2 În cazul în care securitatea Contului deținut este compromisă, este necesar să fie anunțată imediat ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT, în calitate de administrator al Site-ului. ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT nu poate fi făcută responsabilă pentru daunele cauzate Clienților/oricăror terți prin utilizarea neautorizată a Contului.

10. Confidențialitate și securitatea datelor personale

10.1 ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor. Site-ul ASOCIAŢIEI ART VISION NEUMARKT se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului, ofertele și politica asociației. ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT nu încurajează spam-ul, nu furnizează datele dumneavoastră de contact unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

10.2 Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT adresa sa de e-mail poate opta ca aceasta să fie ștearsă din baza de date a ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT. Pentru a șterge informațiile furnizate de dumneavoastră din baza de date, este de ajuns să ne contactați și să cereţi acest lucru în scris pe e-mail la contact@thepixel.ro.

11. Livrare și Retur

Clienții vor primi produsul/produsele (fotografa/fotografiile) accesând un link pe care îl vor primi pe mail după ce aceștia au plasat comanda. Mai exact produsul fiind unul virtual (fotografie digitală) îl vor avea la dispoziție de îndată.

Clienții vor avea la dispozitie 24 de ore să analizeze produsul, timp în care dacă din greșeală acesta prezintă vreun defect tehnic pot face o sesizare pe mail la contact@thepixel.ro, iar dacă se va dori ca produsul să fie schimbat vom proceda întocmai, sau dacă se vrea returnarea contravalorii se va procega întocmai, de îndată.

12. Încetarea contractului

12.1 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

– când părţile convin de comun acord cu privire la încetarea contractului;

– când ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT transmite către Client o confirmare a acceptării Comenzii prin intermediul poștei electronice, fără a fi necesară nici o altă confirmare de primire din partea Clientului.

13. Forță majoră

13.1 Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după intrarea în vigoare a contractului și care impiedică executarea parțială sau integrală a obligațiilor asumate de către părți.

14. Legea aplicabilă. Jurisdicția

14.1 Contractul este încheiat în limba română și este guvernat şi va fi interpretat conform legislaţiei din România. Părțile convin ca toate neînțelegerile referitoare la contract sau la interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea nu este posibilă în mod amiabil, litigiile vor fi soluționate de către instanța judecătorească competentă, potrivit legii.

15. Dispoziții finale

15.1 Orice notificare către ASOCIAŢIA ART VISION NEUMARKT trebuie expediată electronic la adresa de e-mail contact@thepixel.ro.